SAĞLIK

Hayvan sağlığı ve refahı

Ulusal ekonomi, halk sağlığı ve hayvan türlerinin çeşitliliğinin korunması ve muhafazası için hayati öneme sahip olan hayvan sağlığı, hayvancılığın gelişmesinde kilit bir faktör olarak kabul edilmektedir.

Veteriner Sağlık Uyarı Ağı (RASVE), hem ulusal hem de uluslararası olarak mevcut tüm sağlık bilgilerini entegre eden sağlık, üretim ve gıda güvenliğindeki mevcut bilgisayar uygulamaları arasında gerçek zamanlı bağlantıya izin veren temel bir araçtır.

Çiftlik hayvan hastalıklarının önlenmesi ve kontrolündeki bir diğer sütun, çiftliklerde uygun hijyen uygulamalarının uygulanmasıdır.