CANLI HAYVANLARIN TAŞINMASI HAKKINDA BİLGİ NOTU

CANLI HAYVANLARIN TAŞINMASI HAKKINDA BİLGİ NOTU

EUROGANADEROS GRUP BİLGİLENDİRMESİ:

-Tüm hayvancılık hareketlerimizde, hem karada hem de denizde 1/2005 sayılı Yönetmelikte (EC) belirtilen standartlara kesinlikle uyuyoruz:

  • Bu Yönetmelik, taşıdığımız hayvanları en iyi ve en uygun şekilde korumak için taşıma sırasında uyulması gereken en önemli parametreleri içermektedir.
  • Nakliye sırasında İspanya’da kaydedilen yüksek sıcaklıklar nedeniyle, diğer Avrupa Birliği üye devletleri ile birlikte İspanya’da oluşturulan sıkı sıcaklık kontrol planına uyuyoruz. Bu kontrol planında 1/2005 (EC) Yönetmeliği tarafından belirlenen sınırları asla aşmıyoruz, çünkü hayvanlarımızın varış noktalarına en uygun koşullarda ulaşmasıyla da ilk ilgilenen biziz.
  • Hayvanların başlangıçta ayrılmasından önce, tahmini hava koşullarının yolculuğu mümkün kılıp kılmadığını dikkatlice kontrol ederiz, böylece hava koşulları şartları sağlamazsa veya sıcaklıkların sınırları aşma tahmini varsa, tarih veya saatleri değiştiririz.
  • Hayvan refahı kursları alan çiftçilerden, ulaşımda yeterlilik belgeleri olan sürücüler ve hayvan refahı konusunda kurs alan bakıcılara kadar, taşımayla ilgili herkesin kalifiye personel olmasına önem veriyoruz ( Yönetmelik CE 1/2005 ).
  • Ayrıca, hayvanlarımızı varış yerlerine götürmek için kullandığımız taşıma araçlarının da aynı Yönetmelik gereği yürürlükte olan onay belgesine sahip olması gerekmektedir.
  • Limanlarımızın altyapıları ve deniz yolu ile üçüncü ülkelere yapılacak sevkiyatlarda tüm yükleme süreci yukarıda belirtilen yönetmelik ile düzenlenir ve tüm gereksinimleri karşılayarak hayvanlarımızın en az stresle ve mümkün olan en rahat şekilde seyahat etmesini sağlar.

-Hayvanların sağlık ve refahıyla, varış yerlerine en uygun koşullarda ulaşmalarını sağlamakla ilk ilgilenen biziz, bu nedenle 1/2005 sayılı Yönetmeliğe (CE) sıkı sıkıya uyuyoruz, ancak bu sadece zorunlulukla ilgili değil, işimize olan bağlılığımız sebebiyle tüm kriterleri zevkle yerine getiriyoruz. Böylece farklı uluslararası destinasyonlara gönderdiğimiz ürünlerin mükemmeliyetini garanti ediyoruz.

-Nihai müşteri ile doğrudan ilgileniriz ve irtibat kurarız. Bu şekilde hedef çiftlikleri izleyerek müşterilerimizin hayvanlardan memnun olup olmadığını kontrol eder ve ihtiyaç duymaları halinde hayvanların üretken yaşamının farklı aşamalarında onlara tavsiyelerde bulunuruz (besleme, kullanım vb.)

-Türkiye, Suudi Arabistan, Lübnan, Mısır veya Ürdün gibi daha uzun seyahatlerde de hayvan refahına özellikle dikkat gösteriyoruz. Gemi kaptanından günlük olarak değerlendirdiği raporları talep ediyoruz: Parkların dış ve iç sıcaklıkları, su tüketimi ve rezervleri, yem tüketimi ve rezervleri, varsa bakımdaki hayvan sayısı ve nedenleri vs gibi.

-Euroganaderos Group, 100.000’den fazla sığır ve 200.000 baş canlı kuzu taşıyor ve bu nedenle özellikle taşımacılıkta hayvan refahının fazlasıyla farkındayız, çünkü sığırları ve canlı kuzuları mükemmel bir şekilde nihai müşterilerimize en uygun durumda teslim edebilmek için en önemli faktörlerden birinin bu olduğuna inanıyoruz.